Łobżonka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Łobżonka - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Łobżonka od jej źródeł do ujścia do rzeki Noteć wraz z wodami jej dopływów oraz wody położonego na niej jeziora Staw Młyński, a także wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki albo jej dopływów.
RZGW: Bydgoszcz
Okres dzierżawy : 20.12.2004 r. - 20.12.2024 r.
Długość: 80,36 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, pilski
Najbliższe miejscowości: Łobżenica Wyrzysk Wysoka Krajenka Złotów
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:27 Zachód słońca: 17:43

Inne akweny tego dzierżawcy