Linówko (Linówek)

Obwód rybacki: JEZIORA NIDZKIE W ZLEWNI RZEKI PISA - NR 95
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Nidzkie, b) jeziora Linówek (Linówka), c) jeziora Oko, d) rzeki Wigrynia na odcinku od osi podłużnej mostu w miejscowości Dybówek, e) rzeki Wiartelnica na odcinku od jazu piętrzącego w miejscowości Wiartel,wraz z wodami cieku łączącego jezioro Jaśkowo Duże z jeziorem Nidzkim na odcinku od podłużnej osi mostuw miejscowości Jaśkowo oraz cieków łączących jeziora Linówek i Oko z jeziorem Nidzkim. Dolną granicę obwodu stanowi oś podłużna mostu drogowego w miejscowości Ruciane- Nida na cieku łączącym jezioro Nidzkie z jeziorem Guzianka Duża. Obwód znajduje się w gminach: Pisz i Ruciane- Nida.
RZGW: Białystok
Okres dzierżawy : 11.07.1994 r. - 10.07.2024 r.
Powierzchnia: 3,78 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,09 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, piski
Najbliższe miejscowości: Pisz Ruciane-Nida Kolno
Wschód słońca: 06:19 Zachód słońca: 18:58

Inne akweny tego dzierżawcy