Łęsk (Links Duży)

Obwód rybacki: JEZIORA ŁĘSK W ZLEWNI RZEKI OMULEW - NR 15
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Arwiny (Orżyńskie), b) jeziora Łęsk (Linsk Duży), c) jeziora Łęczek (Linsk Mały),wraz z wodami cieku łączącego jezioro Łęsk i Łęczek oraz odpływu do jeziora Starokiejkuckie na odcinku od wypływu z jeziora Łęczek do jazu piętrzącego. Obwód znajduje się w gminie Dźwierzuty.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: Kompania Mazurska Pasym
Okres dzierżawy : 25.04.1994 r. - 24.04.2023 r.
Powierzchnia: 107,69 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 9,11 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, szczycieński
Najbliższe miejscowości: Szczytno Pasym
Wschód słońca: 06:26 Zachód słońca: 18:27

Inne akweny tego dzierżawcy