Łaśmiady

Obwód rybacki: JEZIORA ŁAŚMIADY W ZLEWNI RZEKI EŁK - NR 20
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Hendzelewo, b) jeziora Szóstak Duży, c) jeziora Szóstak Mały, d) jeziora Ślepieniec, e) jeziora Ułówki, f) jeziora Rekąty, g) jeziora Garbas Duży, h) jeziora Garbas Mały,i) jeziora Sawinda Mała,j) jeziora Łaśmiady,k) jeziora Straduńskie,l) jeziora Krzywe Oleckie,m) jeziora Zawadzkie,wraz z wodami cieków łączących ww. jeziora oraz odpływu z jeziora Krzywe (Krzywe Małe) na odcinku od przepustu pod mostem drogowym w miejscowości Kałtki,n) rzeki Gawlik na odcinku od dopływu z jeziora Wydminy,o) rzeki Łaźna Struga (Ełk) na odcinku od połączenia z rzeką Połomska Młynówka (Połomka) do jazu piętrzącego w miejscowości Straduny.Obwód znajduje się w gminach: Ełk, Stare Juchy i Świętajno
RZGW: Warszawa
Okres dzierżawy : 10.03.1994 r. - 09.03.2024 r.
Powierzchnia: 940 ha
Linia brzegowa: 23,43 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 43,7 m
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, ełcki
Najbliższe miejscowości: Ełk Olecko
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:22 Zachód słońca: 16:06

Inne akweny tego dzierżawcy