Kupowo

Obwód rybacki: RZEKI SZELMENTKA - NR 7
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Kupowo, b) rzeki Szelmentka na odcinku od osi mostu drogowego Białobłota - Szelmentka do granicy państwa.Obwód znajduje się w gminach: Szypliszki oraz Rutka - Tartak.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: PZW Białystok
Okres dzierżawy : 01.09.2011 r. - 31.08.2036 r.
Powierzchnia: 27 ha
Linia brzegowa: 3,55 km (przybliżona)
Lokalizacja:podlaskie, suwalski
Najbliższe miejscowości: Suwałki Sejny
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:19 Zachód słońca: 15:12

Inne akweny tego dzierżawcy