Kunów

Obwód rybacki: RZEKI WIEPRZ - NR 5
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Wieprz na odcinku od ujścia rzeki Bystrzyca do jej ujścia do rzeki Wisła, b) jeziora Kunów na rzece Czerwonka,wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzek: Bystrzyca i Tyśmienica.
RZGW: Lublin
Gospodarz wody: PZW Lublin
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2034 r.
Powierzchnia: 91,16 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 3,62 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubelskie, lubartowski
Najbliższe miejscowości: Kock Lubartów
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:10 Zachód słońca: 17:18

Inne akweny tego dzierżawcy