Kuczoby (Kucoby)

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Liswarta - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Liswarta od jej źródeł do ujścia do rzeki Warta wraz z wodami jej dopływów oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki albo jej dopływów, w tym wody zbiorników wodnych: Lisów i Hadra na rzece Liswarta, Panki na rzece Pankówka, Zakrzew i Ostrowy na rzece Biała Oksza, Kuczoby (Kucoby) na rzece Prąd oraz Borki Wielkie na rzece Łomnica.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Częstochowa
Okres dzierżawy : 15.12.2004 r. - 15.12.2024 r.
Powierzchnia: 8 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,25 km (przybliżona)
Lokalizacja:opolskie, oleski
Najbliższe miejscowości: Krzepice Olesno Dobrodzień Gorzów Śląski Praszka
Wschód słońca: 06:21 Zachód słońca: 18:59

Inne akweny tego dzierżawcy