Kubek

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Kubek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kubek wraz z ciekiem bez nazwy na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze lokalnej w miejscowości Jeziorno oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.
RZGW: Poznań
Okres dzierżawy : 26.05.2000 r. - 26.05.2030 r.
Powierzchnia: 63,7 ha
Linia brzegowa: 6,84 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 3,5 m
Lokalizacja:wielkopolskie, międzychodzki
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:38 Zachód słońca: 21:22

Inne akweny tego dzierżawcy