Krzywula

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Odra nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Odra na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - linią prostą, prostopadłą do lewego brzegu rzeki Odra, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki Mała Panew;2) dolnym biegu - progiem jazu Lipki, położonym w km 206,700 rzeki Odra - wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach rzeki Odra i wodach jej dopływów na tym odcinku, z wyłączeniem wód rzeki Nysa Kłodzka i wód jej dopływów.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Opole
Okres dzierżawy : 08.02.2020 r. - 08.02.2030 r.
Długość: 21,77 km (przybliżona)
Lokalizacja:opolskie, opolski
Najbliższe miejscowości: Lewin Brzeski Opole Niemodlin Prószków Brzeg
Wschód słońca: 04:35 Zachód słońca: 21:00

Inne akweny tego dzierżawcy