Kruninek (Krominek)

Obwód rybacki: JEZIORA KALWA W ZLEWNI RZEKI ŁYNA - NR 19
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Leleskie, b) jeziora Kroninek, c) jeziora Jegły, d) jeziora Okrągłe, e) jeziora Elganowiec, f) jeziora Krominek,wraz z wodami dopływów do jeziora Leleskie, g) jeziora Kiepunek (Kiepunki),wraz z wodami dopływu i odpływu do jeziora Kalwa, h) jeziora Kalwa i Kalwa Mała,wraz z wodami łączącego je rowem i odpływu z jeziora Kalwa na odcinku do jazu piętrzącego przy młynie w Tylkowie. Obwód znajduje się w gminie Pasym.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: Kompania Mazurska Pasym
Okres dzierżawy : 25.04.1994 r. - 24.04.2023 r.
Powierzchnia: 15,6356 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,77 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, szczycieński
Najbliższe miejscowości: Pasym Szczytno Barczewo
Wschód słońca: 04:13 Zachód słońca: 20:55

Inne akweny tego dzierżawcy