Krępa

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Barycz nr 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Barycz na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - linią prostą, prostopadłą do prawego brzegu rzeki Barycz, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu lewego brzegu rzeki Barycz i lewego brzegu rzeki Sąsiecznica;2) dolnym biegu - linią prostą, łączącą punkt położony u zbiegu lewego brzegu rzeki Barycz i prawego brzegu rzeki Odra z punktem położonym u zbiegu prawego brzegu rzeki Barycz i prawego brzegu rzeki Odra - wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach rzeki Barycz i jej dopływów na tym odcinku, z wyłączeniem wód rzeki Orla i wód jej dopływów.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Wrocław
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 26,04 km (przybliżona)
Lokalizacja:dolnośląskie, trzebnicki
Wschód słońca: 05:49 Zachód słońca: 18:09

Inne akweny tego dzierżawcy