Kraśnik Duży

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Grażyna na rzece Drawa - Nr 8
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Grażyna (Dubie Północne) i Adamowo (Dubie Południowe) wraz z wodami rzeki Drawa na odcinku od osi podłużnej mostu w rejonie miejsca wpływu rzeki do jeziora Grażyna (Dubie Północne) do miejsca wypływu rzeki z jeziora Adamowo (Dubie Południowe), 2) Rybnica wraz z wodami rzeki Sitna od jej źródeł do ujścia do jeziora Adamowo, 3) Kraśnik Duży i Kraśnik Mały wraz z wodami cieku bez nazwy od jego źródeł do ujścia do rzeki Sitna - oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków, w tym wody rzeki Bagnica.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 01.01.1999 r. - 31.12.2020 r.
Powierzchnia: 7,47 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,14 km (przybliżona)
Lokalizacja:zachodniopomorskie, choszczeński
Najbliższe miejscowości: Drawno Recz Choszczno Kalisz Pomorski Dobrzany
Wschód słońca: 06:51 Zachód słońca: 18:45

Inne akweny tego dzierżawcy