Krąpsko Łękawe (Krąpsko Górne, Piaski)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Krępsko Górne na rzece Rurzyca - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Krępsko Małe, Krępsko Długie, Trzebieszki, Krępsko Górne, Krępsko Średnie i Dąb wraz z wodami rzeki Rurzyca na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej mostu na drodze gminnej Zabrodzie - Smolary oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka rzeki.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 24.07.2014 r. - 24.07.2024 r.
Powierzchnia: 92,7 ha
Linia brzegowa: 6,58 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 20,6 m
Lokalizacja:zachodniopomorskie, wałecki
Najbliższe miejscowości: Wałcz Jastrowie Piła
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:46 Zachód słońca: 20:53

Inne akweny tego dzierżawcy