Kozłowa Góra

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Brynica - nr 1
Opis obwodu: Obwód obejmuje wody rzeki Brynica od jej źródeł do linii prostej łączącej punkty zbiegu prawego brzegu rzeki Przemsza z lewym brzegiem rzeki Brynica i zbiegu prawego brzegu rzeki Przemsza z prawym brzegiem rzeki Brynica, wraz z wodami zbiornika Kozłowa Góra na rzece Brynica, wodami zbiorników Rogoźnik I i Rogoźnik II na potoku Rogoźnik oraz wody dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Gliwice
Gospodarz wody: PZW Katowice
Okres dzierżawy : 01.01.2015 r. - 31.12.2024 r.
Powierzchnia: 550 ha
Linia brzegowa: 9,51 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 4,5 m
Lokalizacja:śląskie, tarnogórski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:38 Zachód słońca: 18:31

Inne akweny tego dzierżawcy