Kosin Mały (Koślin Mały)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Koślin Duży na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pokrętna- Nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Lubiewo, Koślin Mały, Koślin Duży wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od lini prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku, 200 m powyżej miejsca wpływu do jeziora Lubiewo do ujścia do rzeki Pokrętna oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka cieku.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 06.12.2013 r. - 06.12.2023 r.
Powierzchnia: 5,56 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,07 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, strzelecko-drezdenecki
Wschód słońca: 07:45 Zachód słońca: 15:45

Inne akweny tego dzierżawcy