Kosiakowo (Jezioro Korytnickie)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Kosiakowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Korytnica - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Kosiakowo wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 200 m poniżej tego miejsca wypływu, 2) Sadowskie (Sadowo), 3) Lubicz i Lubicz Mały wraz z wodami cieku bez nazwy (w zlewni rzeki Płociczna) na odcinku od jego źródeł do ujścia do rzeki Płociczna, 4) Krępa wraz z wodami cieku bez nazwy (w zlewni rzeki Płociczna) na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku 200 m poniżej tego miejsca wypływu - oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: Zakład Rybacki Wałcz
Okres dzierżawy : 15.03.1995 r. - 15.03.2025 r.
Powierzchnia: 40 ha
Linia brzegowa: 2,63 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 6,2 m
Lokalizacja:zachodniopomorskie, wałecki
Najbliższe miejscowości: Mirosławiec Kalisz Pomorski Tuczno
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:39 Zachód słońca: 17:39

Inne akweny tego dzierżawcy