Konotop Mały

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Konotop Mały na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Konotop Mały wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego to jezioro z jeziorem Konotop Duży, oraz wody dopływów tego jeziora.
RZGW: Poznań
Dzierżawca: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 01.09.2010 r. - 01.09.2030 r.
Powierzchnia: 4,3825 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 0,72 km (przybliżona)
Lokalizacja:zachodniopomorskie, drawski
Wschód słońca: 07:50 Zachód słońca: 16:27