Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 50 cm
Limit połowu: 1 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 1 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 35 cm
Limit połowu: 1 szt.