Koleśne

Obwód rybacki: JEZIORA KRZYWE W ZLEWNI RZEKI CZARNA HAŃCZA - NR 17
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Krzywe, b) jeziora Koleśne, c) jeziora Czarne, d) rzeki Szwajcaria na odcinku od osi mostu kolejowego w miejscowości Okuniowiec do jeziora Krzywe, e) rzeki Kamionka na odcinku od jeziora Koleśne do granicy WPN. Obwód znajduje się w gminie Suwałki w miejscowości Mała Huta.
RZGW: Białystok
Okres dzierżawy : 01.10.1998 r. - 30.09.2028 r.
Powierzchnia: 26,0645 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,67 km (przybliżona)
Lokalizacja:podlaskie, suwalski
Najbliższe miejscowości: Suwałki
Wschód słońca: 04:02 Zachód słońca: 20:47

Inne akweny tego dzierżawcy