Kocinka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Liswarta - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Liswarta od jej źródeł do ujścia do rzeki Warta wraz z wodami jej dopływów oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki albo jej dopływów, w tym wody zbiorników wodnych: Lisów i Hadra na rzece Liswarta, Panki na rzece Pankówka, Zakrzew i Ostrowy na rzece Biała Oksza, Kuczoby (Kucoby) na rzece Prąd oraz Borki Wielkie na rzece Łomnica.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Częstochowa
Okres dzierżawy : 15.12.2004 r. - 15.12.2024 r.
Długość: 39,76 km (przybliżona)
Lokalizacja:śląskie, kłobucki
Wschód słońca: 04:28 Zachód słońca: 20:56

Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Okres ochronny: 01.09 - 31.01
Wymiar górny: 50 cm
Wymiar dolny: 35 cm
Limit połowu: 2 szt.