Kochle (Pszczewskie)

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jeziora Kochle na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wrońska - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kochle (Pszczewskie) wraz wodami cieku bez nazwy od jego źródeł do miejsca wpływu cieku do tego jeziora, oraz wodami cieku Struga Wrońska na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Międzyrzecz - Pszczew oraz wody dopływów tego jeziora albo tych odcinków cieków.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 01.01.2021 r. - 01.01.2031 r.
Powierzchnia: 63 ha
Linia brzegowa: 4,09 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, międzyrzecki
Wschód słońca: 06:56 Zachód słońca: 18:36

Inne akweny tego dzierżawcy