Kłodawka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Kłodawka - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: 1) rzeki Kłodawka na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Nowogródek Pomorski - Karsko do osi podłużnej progu w ulicy Sikorskiego w miejscowości Gorzów Wielkopolski, z wyłączeniem wód położonego na niej obiektu stawowego, 2) jeziora Parzeńsko wraz z wodami cieku bez nazwy od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do ujścia do rzeki Kłodawka, 3) Kanału Kłodawskiego wraz z wodami położonego na nim jeziora Ściegieńsko, 4) cieku Grabinka od jej źródeł do ujścia do rzeki Kłodawka wraz z wodami jeziora Grabino, z wyłączeniem wód położonego na tym cieku obiektu stawowego, 5) Jeziora Kłodawskie wraz z wodami cieku bez nazwy od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do ujścia do cieku Grabinka, 6) kanał Marwica na odcinku od granicy regionu wodnego Warty do ujścia do rzeki Kłodawka, 7) Kanał Srebrny od jego źródeł do ujścia do rzeki Kłodawka wraz z wodami położonych na nim jezior Jezierzyce i Ostrowite - oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 01.01.2021 r. - 01.01.2031 r.
Długość: 26,69 km (przybliżona)
Lokalizacja:,
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:33 Zachód słońca: 21:23

Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: - cm
Wymiar dolny: 45 cm
Limit połowu: 2 szt.