Klejwy

Obwód rybacki: JEZIORA SZEJPISZKI W ZLEWNI RZEKI MARYCHA - NR 9
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Szejpiszki, b) jeziora Klejwy,wraz z wodami cieku bez nazwy łączącego jezioro Szejpiszki z rzeką Marycha, c) rzeki Dziedziulka na odcinku od drogi Wojtokiemie - Pełele,wraz z wodami cieku łączącego jeziora obwodu. Obwód znajduje się w gminach Krasnopol i Puńsk.
RZGW: Białystok
Okres dzierżawy : 01.07.2013 r. - 30.06.2043 r.
Powierzchnia: 11,27 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,72 km (przybliżona)
Lokalizacja:podlaskie, sejneński
Najbliższe miejscowości: Sejny
Wschód słońca: 06:16 Zachód słońca: 18:20

Inne akweny tego dzierżawcy