Klasztorne Górne

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jeziora Klasztorne Górne na kanale Młynówka - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior Klasztorne Górne i Klasztorne Dolne wraz z wodami kanału Młynówka od jej źródeł do ujścia do kanału Pulsa oraz wody dopływów tych jezior albo tej rzeki, z wyłączeniem wód obiektu stawowego położonego powyżej Jeziora Klasztorne Górne.
RZGW: Bydgoszcz
Okres dzierżawy : 04.02.2015 r. - 04.02.2045 r.
Powierzchnia: 17,5 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,81 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, strzelecko-drezdenecki
Wschód słońca: 07:31 Zachód słońca: 17:53

Inne akweny tego dzierżawcy