Kiełczynek

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jeziora Konarskie na cieku Dopływ spod Międzyborza - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior Konarskie i Kiełczynek wraz z wodami cieku Dopływ spod Miedzyborza od jego źródeł do ujścia do kanału Książ oraz wody dopływów tych jezior albo tego cieku, a także stanowiące własność publiczną wody innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tych jezior albo tego cieku.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Poznań
Okres dzierżawy : 01.01.1994 r. - 01.01.2024 r.
Powierzchnia: 4,22 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 0,84 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, śremski
Wschód słońca: 07:27 Zachód słońca: 15:49

Inne akweny tego dzierżawcy