Kiełbrak Mały (Kiełbark Mały)

Obwód rybacki: JEZIORA KIEŁBARK MAŁY W ZLEWNI RZEKI OMULEW - NR 11
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kiełbark Mały wraz wodami odpływu z jeziora Kiełbark Mały do jeziora Kiełbark Duży.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 01.09.2011 r. - 31.08.2026 r.
Powierzchnia: 1,11 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 0,37 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, szczycieński
Najbliższe miejscowości: Pasym Szczytno
Wschód słońca: 06:47 Zachód słońca: 18:01

Inne akweny tego dzierżawcy