Kanał Wschodni

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Odra nr 8
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Odra na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - linią prostą, prostopadłą do lewego brzegu rzeki Odra, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki Barycz;2) dolnym biegu - linią prostą, prostopadłą do prawego brzegu rzeki Odra, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu lewego brzegu rzeki Odra z lewym brzegiem rzeki Dobrzejówka - wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach rzeki Odra i wodach jej dopływów na tym odcinku, z wyłączeniem wód rzeki Rudna i wód jej dopływów.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Legnica
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 9,14 km (przybliżona)
Lokalizacja:dolnośląskie, głogowski
Najbliższe miejscowości: Szlichtyngowa Głogów Wschowa Polkowice
Wschód słońca: 07:48 Zachód słońca: 15:47

Inne akweny tego dzierżawcy