Kanał Piaskowy

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Martwa Wisła
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Martwa Wisła od dolnego stanowiska śluzy w miejscowości Przegalina do linii łączącej południowy kraniec nabrzeża przystani rybackiej w miejscowości Górki Wschodnie z południowym krańcem przystani rybackiej w miejscowości Płonia Wielka wraz z wodami jej dopływów, w tym wody kanałów: Kanał Piaskowy, Kanał Śledziowy wraz z wodami odcinka starorzecza Wisła rozciągającego się od drogi Przegalina - Błotnik.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Gdańsk
Okres dzierżawy : 01.02.2008 r. - 31.01.2028 r.
Długość: 16,2 km (przybliżona)
Lokalizacja:pomorskie, gdański
Wschód słońca: 06:37 Zachód słońca: 18:33

Inne akweny tego dzierżawcy