Kanał Osetnicki

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Czarna Woda nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Czarna Woda od jej źródła do ujścia do rzeki Kaczawa wraz z wodami jej dopływów oraz z wodami jezior i wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach rzeki Czarna Woda i wodach jej dopływów. Granica obwodu rybackiego w ujściu rzeki Czarna Woda do rzeki Kaczawa wyznaczona jest linią prostą, łączącą punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Czarna Woda i lewego brzegu rzeki Kaczawa z punktem położonym u zbiegu lewego brzegu rzeki Czarna Woda i lewego brzegu rzeki Kaczawa.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Legnica
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 5,6 km (przybliżona)
Lokalizacja:dolnośląskie, legnicki
Wschód słońca: 06:28 Zachód słońca: 19:31

Inne akweny tego dzierżawcy