Kanał Obry

Obwód rybacki: Obwód rybacki Kanału Mosińskiego - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: 1) rzeki Obra na odcinku od jej źródeł do połączenia z Kanałem Obry, 2) Kanału Obry na odcinku od połączenia z rzeką Obra do połączenia z Kanałem Kościańskim, 3) Kanału Kościańskiego na odcinku od połączenia z Kanałem Obry do ujścia do Kanału Prut I - wraz z wodami dopływów tych odcinków cieków oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tych odcinków cieków albo ich dopływów, położonych w granicach regionu wodnego Warty, z wyłączeniem wód dopływów lub ich odcinków, na których ustanowiono odrębne obwody rybackie.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Poznań
Okres dzierżawy : 22.12.2019 r. - 22.12.2039 r.
Długość: 38,03 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, śremski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:50 Zachód słońca: 18:31

Inne akweny tego dzierżawcy