Kanał Mosiński nr 2

Obwód rybacki: Obwód rybacki Kanału Mosińskiego - Nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: 1) rzeki Mogilnica na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze międzynarodowej Poznań - Świecko do połączenia z kanałem Prut I, 2) kanału Prut I od połączenia z rzeką Mogilnica do połączenia z Kanałem Mosińskim, 3) Kanału Mosińskiego od połączenia z kanałem Prut I do ujścia do rzeki Warta - wraz z wodami dopływów tych odcinków cieków oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tych odcinków cieków albo ich dopływów, z wyłączeniem wód dopływów lub ich odcinków, na których ustanowiono odrębne obwody rybackie.
RZGW: Poznań
Dzierżawca: PZW Poznań
Okres dzierżawy : 21.12.2004 r. - 21.12.2019 r.
Długość: 23,1 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, poznański
Najbliższe miejscowości: Mosina Puszczykowo Luboń Stęszew Czempiń
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:45 Zachód słońca: 16:22

Inne akweny tego dzierżawcy