Kanał Hutniczy

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Mała Panew nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Mała Panew od jej źródła do linii prostej, prostopadłej do lewego brzegu rzeki Mała Panew, przechodzącej przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Mała Panew z prawym brzegiem rzeki Lublinica, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach rzeki Mała Panew i wodach jej dopływów na tym odcinku, z wyłączeniem wód zbiornika przemysłowego na rzece Lublinica w miejscowości Lubliniec.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Częstochowa
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Długość: 7,15 km (przybliżona)
Lokalizacja:opolskie, strzelecki
Najbliższe miejscowości: Zawadzkie Kolonowskie Dobrodzień Lubliniec Toszek
Wschód słońca: 07:22 Zachód słońca: 16:35

Inne akweny tego dzierżawcy