Kanał Bachorze

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Gopło na rzece Noteć - Nr 5
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: 1) jeziora Gopło i Szarlej (Szarlejskie) wraz z wodami rzeki Noteć na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze powiatowej Skulsk - Przewóz do połączenia z Kanałem Noteckim w osi podłużnej jazu w miejscowości Leszczyce, 2) kanału Ostrowo - Gopło na odcinku od osi podłużnej przepustu w miejscowości Miradz na drodze powiatowej Nowa Wieś - Strzelno do miejsca wpływu kanału do jeziora Gopło, 3) cieku bez nazwy, wypływającego spod Radziejowa, na odcinku od granicy regionu wodnego Warty do miejsca wpływu cieku do jeziora Gopło wraz z wodami Jeziora Gocanowskie, 4) jeziora Łunin wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od jego źródeł do miejsca wpływu cieku do jeziora Gopło, 5) kanału Bachorza Duża na odcinku od granicy regionu wodnego Warty do miejsca wpływu kanału do jeziora Gopło, 6) kanału Pieranie od jego źródeł do miejsca wpływu kanału do jeziora Gopło, 7) Kanału Noteckiego od osi podłużnej jazu w miejscowości Leszczyce do osi podłużnej jazu w miejscowości Pakość, 8) wody rzeki Noteć od osi podłużnej jazu w miejscowości Pakość do osi podłużnej mostu w miejscowości Pakość na drodze wojewódzkiej Barcin – Inowrocław oraz wody pozostałych dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.
RZGW: Bydgoszcz
Okres dzierżawy : 01.08.1993 r. - 31.07.2023 r.
Długość: 20,71 km (przybliżona)
Lokalizacja:,
Wschód słońca: 04:21 Zachód słońca: 21:09

Inne akweny tego dzierżawcy