Kamionka

Obwód rybacki: ZBIORNIKA BRODY IŁŻECKIE NA RZECE KAMIENNA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Kamienna na odcinku od jej źródeł do czoła zapory zbiornika Brody Iłżeckie wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem odcinków dopływów w granicach rezerwatów przyrody: Wykus i Skały w Krynkach.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Kielce
Okres dzierżawy : 01.01.2020 r. - 31.12.2029 r.
Długość: 18,91 km (przybliżona)
Lokalizacja:świętokrzyskie, skarżyski
Wschód słońca: 04:27 Zachód słońca: 20:41

Inne akweny tego dzierżawcy