Kamienna nr 1

Obwód rybacki: ZBIORNIKA BRODY IŁŻECKIE NA RZECE KAMIENNA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Kamienna na odcinku od jej źródeł do czoła zapory zbiornika Brody Iłżeckie wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem odcinków dopływów w granicach rezerwatów przyrody: Wykus i Skały w Krynkach.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Kielce
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2019 r.
Długość: 62,56 km (przybliżona)
Lokalizacja:świętokrzyskie, skarżyski
Wschód słońca: 06:30 Zachód słońca: 18:23

Inne akweny tego dzierżawcy