Kameduł

Obwód rybacki: JEZIORA KAMENDUŁ W ZLEWNI RZEKI SZESZUPA - NR 15
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kamenduł wraz z wodami cieku łączącego jezioro Kamenduł z rzeką Szeszupa i dopływu z jeziora Jaczno na odcinku od drogi Jaczno - Łopuchowo. Obwód znajduje się w gminie Wiżajny w miejscowości Udziejek.
RZGW: Warszawa
Dzierżawca: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 15.03.1995 r. - 14.03.2025 r.
Powierzchnia: 22,996 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,19 km (przybliżona)
Lokalizacja:podlaskie, suwalski
Najbliższe miejscowości: Suwałki
Wschód słońca: 07:32 Zachód słońca: 15:46