Kaletnik

Obwód rybacki: JEZIORA KALETNIK W ZLEWNI RZEKI CZARNA HAŃCZA - NR 21
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kaletnik. Obwód znajduje się w gminie Szypliszki w miejscowości Kaletnik.
RZGW: Warszawa
Dzierżawca: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 01.09.2011 r. - 31.08.2041 r.
Powierzchnia: 11,4144 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,53 km (przybliżona)
Lokalizacja:podlaskie, suwalski
Najbliższe miejscowości: Suwałki Sejny
Wschód słońca: 07:29 Zachód słońca: 15:47