Kałduńskie (Kałdun, Kałduny Wielkie)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Kałduńskie (Kałdun, Kałduny Wielkie) na cieku Kałdunek w zlewni rzeki Drwęca
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Kałdunek Mały, Kałdunek Wielki (Kałdunek Duży), bez nazwy (Świkszcz, Szwik), Kałduńskie (Kałdun, Kałduny Wielkie), bez nazwy (Ławickie, Kałduny Małe), wody cieku Kałdunek oraz wody dopływów do tych wód;
RZGW: Gdańsk
Okres dzierżawy : 20.07.2000 r. - 19.07.2030 r.
Powierzchnia: 19,68 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,64 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, iławski
Wschód słońca: 07:38 Zachód słońca: 15:25

Inne akweny tego dzierżawcy