Jeziorsko

Obwód rybacki: Obwód rybacki zbiornika wodnego Jeziorskona rzece Warta - Nr 4
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody zbiornika wodnego Jeziorsko, wody rzeki Warta na odcinku od osi podłużnej mostu w miejscowości Warta na drodze wojewódzkiej Warta - Szadek do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu rzeki Warta w odległości 1500 m od osi podłużnej zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko, wody dopływów tego zbiornika albo tego odcinka rzeki oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka rzeki albo tego zbiornika, albo ich dopływów.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Sieradz
Okres dzierżawy : 23.05.2007 r. - 22.05.2027 r.
Powierzchnia: 4230 ha
Linia brzegowa: 52,87 km (przybliżona)
Lokalizacja:łódzkie, sieradzki
Najbliższe miejscowości: Warta Dobra Uniejów Poddębice Błaszki
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:25 Zachód słońca: 21:02

Inne akweny tego dzierżawcy