Jezioro Wiatrowskie

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jeziora Starskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wełna- Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Prusieckie (Starskie) i Małe (Wydarte) wraz z wodami cieku bez nazwy od jego źródeł do ujścia do rzeki Wełna, 2) Wiatrowskie wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Żelazka - Czekanowo do ujścia do rzeki Wełna - oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.
RZGW: Poznań
Okres dzierżawy : 07.03.2014 r. - 07.03.2024 r.
Powierzchnia: 26,22 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 3 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, wągrowiecki
Wschód słońca: 05:47 Zachód słońca: 18:08

Inne akweny tego dzierżawcy