Jezioro Tumiańskie

Obwód rybacki: JEZIORA PISZ W ZLEWNI RZEK ŁYNA - NR 26
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) strugi Wardęga na odcinku do jazu piętrzącego młyna w Grabowie, b) jeziora Tumiańskie,wraz z wodami dopływu rzeką Dadaj na odcinku od jazu piętrzącego młyna w Klimkowie, c) jeziora Pisz, d) jeziora Kierźlińskie Duże, e) jeziora Kierźlińskie Małe, f) jeziora Kiełdynek, g) jeziora Orzyc Duży,wraz z wodami cieków łączących ww. jeziora i odpływu do jeziora Pisz, h) jeziora Dobrąg,i) rzeki Dobrążka na odcinku od wypływu z jeziora Dobrąg do jej ujścia do rzeki Pisa,j) rzeki Pisa na odcinku od wypływu z jeziora Pisz do połączenia z rzeka Dobrążka. Obwód znajduje się w gminach: Barczewo i Purda.
RZGW: Warszawa
Okres dzierżawy : 01.10.2006 r. - 30.09.2031 r.
Powierzchnia: 115,89 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 5,47 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, olsztyński
Najbliższe miejscowości: Barczewo Biskupiec Pasym Jeziorany
Wschód słońca: 06:32 Zachód słońca: 18:22

Inne akweny tego dzierżawcy