Jezioro Sławskie

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jezioro Sławskie na rzece Obrzyca nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Sławskie oraz wody rzeki Obrzyca na odcinku od jej wypływu z jeziora Sławskie do linii prostej, prostopadłej do prawego brzegu rzeki Obrzyca, przechodzącej przez punkt położony u zbiegu lewego brzegu rzeki Obrzyca i lewego brzegu rzeki Dopływ z Lubięcina, wraz z wodami dopływów jeziora Sławskie i rzeki Obrzyca na tym odcinku oraz z wodami jezior i wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, usytuowanych na wodach dopływów jeziora Sławskie, wodach rzeki Obrzyca oraz wodach jej dopływów, z wyłączeniem rzek Odpływ z jeziora Jeziorno i Dopływ z Lubięcina oraz wód ich dopływów.
RZGW: Wrocław
Okres dzierżawy : 16.11.2016 r. - 16.11.2026 r.
Powierzchnia: 817 ha
Linia brzegowa: 25,74 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 12,3 m
Lokalizacja:lubuskie, wschowski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:43 Zachód słońca: 21:03

Inne akweny tego dzierżawcy