Jezioro Mietkowskie

Obwód rybacki: Obwód rybacki Zbiornik Mietków na rzece Bystrzyca nr 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody zbiornika zaporowego Mietków na rzece Bystrzyca wraz z wodami rzeki Bystrzyca na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - linią prostą, prostopadłą do lewego brzegu rzeki Bystrzyca, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Bystrzyca z prawym brzegiem rzeki Piława;2) dolnym biegu - progiem zapory zbiornika Mietków na rzece Bystrzyca - wraz z wodami dopływów rzeki Bystrzyca na tym odcinku.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Wrocław
Okres dzierżawy : 02.01.2015 r. - 02.01.2025 r.
Powierzchnia: 771,17 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 13,94 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 13 m
Lokalizacja:dolnośląskie, wrocławski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:41 Zachód słońca: 19:17

Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Autor: Karelj
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: -
Limit połowu: 5 szt.

Autor: Karelj
Okres ochronny: 01.01 - 30.04
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 40 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: 01.01 - 31.05
Wymiar górny: 90 cm
Wymiar dolny: 70 cm
Limit połowu: 1 szt.