Jezioro Licheńskie

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jeziora Gosławskie na cieku Biskupia Struga - Nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: 1) jezior: Gosławskie (Gosławickie), Pątnowskie, Wąsowsko - Mikorzyńskie, Ślesińskie, Licheńskie i Czarne wraz z wodami cieku Biskupia Struga na odcinku od osi podłużnej przepustu w miejscowości Izdebno na drodze wojewódzkiej Słupca - Kleczew do miejsca wpływu tego cieku do Jeziora Gosławskie oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka cieku, a także stanowiące własność publiczną wody innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie wód do tych jezior albo tego odcinka cieku, z wyłączeniem wód cieku Struga Kleczewska, na którym ustanowiono odrębny obwód rybacki;2) Kanału Ślesińskiego na odcinku od granicy górnego awanportu śluzy Pątnów do granicy górnego awanportu śluzy Gawrony wraz z wodami kanałów wchodzących w skład obiegu wód chłodzących elektrowni Pątnów i Konin mających połączenie z wodami tych jezior albo tego odcinka Kanału Ślesińskiego.
RZGW: Poznań
Okres dzierżawy : 25.05.2001 r. - 25.05.2031 r.
Powierzchnia: 148,5 ha
Linia brzegowa: 12,95 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 13,3 m
Lokalizacja:wielkopolskie, koniński
Najbliższe miejscowości: Ślesin Sompolno Kleczew Konin Golina
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:30 Zachód słońca: 15:40

Inne akweny tego dzierżawcy