Jezioro Kolno (Kuchenne)

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Biała nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Biała od jej źródeł do podłużnej osi mostu na drodze Krosno Odrzańskie - Słubice wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz z wodami jezior i wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, usytuowanych na wodach rzeki Biała i wodach jej dopływów na tym odcinku, z wyłączeniem wód rzeki Lińska i wód jej dopływów.
RZGW: Wrocław
Okres dzierżawy : 02.10.2015 r. - 02.10.2025 r.
Powierzchnia: 28,76 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,35 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, krośnieński
Najbliższe miejscowości: Krosno Odrzańskie Torzym Czerwieńsk
Wschód słońca: 07:28 Zachód słońca: 16:58

Inne akweny tego dzierżawcy