Jezioro Kierskie

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jeziora Kierskie na rzece Samica - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kierskie wraz z wodami rzeki Samica na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Kiekrz – Pawłowice oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka rzeki, a także stanowiące własność publiczną wody innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego jeziora albo tego odcinka rzeki.
RZGW: Poznań
Okres dzierżawy : 16.02.2022 r. - 16.02.2032 r.
Powierzchnia: 310 ha
Linia brzegowa: 12,06 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 37 m
Lokalizacja:wielkopolskie, poznański
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:36 Zachód słońca: 21:03

Szczególne ograniczenia
Okres ochronny: -
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 25 cm
Limit połowu: -