Jezioro Kiełpińskie

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Dłuskie (Długie) na dopływie z jeziora Długiego w zlewni rzeki Rypienica
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Dłuskie (Długie), Kiełpińskie, Warpalskie (Warpalickie) i wody łączących je cieków,- cieku Struga Dunaj (Dopływ z Wąpielska) od źródeł do jego ujścia do rzeki Rypienica oraz wody dopływów do tych wód
RZGW: Gdańsk
Dzierżawca: PZW Toruń
Okres dzierżawy : 15.11.1993 r. - 14.11.2023 r.
Powierzchnia: 47,3436 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 5,5 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, rypiński
Najbliższe miejscowości: Brodnica Rypin Golub-Dobrzyń
Wschód słońca: 07:39 Zachód słońca: 16:09

Inne akweny tego dzierżawcy