Jezioro Kapliczne

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Kapliczne na rzece Dopływ z Kościerzyny nr 2 w zlewni rzeki Wierzyca
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Kapliczne i wody cieku łączącego to jezioro z dopływem do jeziora Wierzysko oraz wody dopływów do tych wód.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Gdańsk
Okres dzierżawy : 01.08.2009 r. - 31.07.2039 r.
Powierzchnia: 3,97 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 0,94 km (przybliżona)
Lokalizacja:pomorskie, kościerski
Najbliższe miejscowości: Kościerzyna
Wschód słońca: 04:28 Zachód słońca: 21:01

Inne akweny tego dzierżawcy