Jezioro Kamienickie (Kamienieckie)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Kamienieckie (Kamienickie) na rzece Bukowina nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: jezior: Kamienieckie (Kamienickie), Mileńka (Mielonko) i wody cieku łączącego te jeziora, rzeki Bukowina od źródeł do urządzenia piętrzącego przy młynie w Skrzeszewie,oraz wody dopływów do tych wód,z wyłączeniem wód jeziora Trzcinowe (Trzono) i Święte oraz wód cieku Struga Potęgowska
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: Tomasz Ruksztełło
Okres dzierżawy : 30.04.2020 r. - 29.04.2050 r.
Powierzchnia: 138 ha
Linia brzegowa: 6,87 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 4,8 m
Lokalizacja:pomorskie, kartuski
Najbliższe miejscowości: Lębork
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:12 Zachód słońca: 21:23

Inne akweny tego dzierżawcy