Jezioro Jarosławskie (Jarosławki)

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jeziora Jarosławskie na cieku bez nazwy w zlewni kanału Książ - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Jarosławskie wraz z wodami cieku bez nazwy od jego źródeł do ujścia do kanału Książ oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku, a także stanowiące własność publiczną wody innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tych jezior albo tego cieku.
RZGW: Poznań
Okres dzierżawy : 23.05.2000 r. - 23.05.2030 r.
Powierzchnia: 22,8777 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 3,4 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, śremski
Wschód słońca: 04:36 Zachód słońca: 21:01

Kup zezwolenie
Jedno łowisko (Z łodzi)
jednodniowe
35 zł
trzydniowe
70 zł
tygodniowe
120 zł
dwutygodniowe
200 zł
sezon
330 zł
Jedno łowisko (Z brzegu)
dobowe
35 zł
3-dobowe
70 zł
tygodniowe
120 zł
dwutygodniowe
200 zł
sezon
230 zł
Jedno łowisko (Z łodzi + noc)
sezon
450 zł
Jedno łowisko (Z brzegu + noc)
sezon
350 zł
Grupa łowisk (Z łodzi)
sezon
430 zł
Grupa łowisk (Z brzegu)
sezon
380 zł
Grupa łowisk (Z łodzi + noc)
sezon
630 zł
Grupa łowisk (Z brzegu + noc)
sezon
580 zł

Inne akweny tego dzierżawcy